Hyresvärdar och fastighetsägare i BoråsAllmännyttan Borås

AB Bostäder i Borås
Kommunalägd fastighetsägare i Borås. Lediga hyreslägenheter återfinns på deras hemsida och ansökan om bostad kan lämnas där. Borås största hyresvärd.
www.bostader.boras.se
033-44 20 00


Privata hyresvärdar i Borås

Akelius Fastigheter
Stor privat hyresvärd i Sverige, har även hyresrätter i Borås. Lediga hyreslägenheter läggs upp och ansöks via Akelius hemsida.
www.akelius.se
033-22 88 60

CA Fastigheter
Lediga lägenheter publiceras på CA Fastigheters hemsida. Du som söker bostad kan även lämna en generell intresseanmälan.
www.cafastigheter.se
033-22 28 40

Kanico Bostäder
Kanico är en liten hyresvärd med endast 35 lägenheter, dessa ligger dock i centrala Borås.
www.kanico.se
033-108501

Larssons Fastigheter
Medelstor fastighetsägare med över 20 fastigheter i Borås. Lediga hyresrätter läggs upp på deras hemsida.
www.larssonsfastigheter.se
033-258085

Olofssons Fastigheter
Liten privat hyresvärd med 200 hyreslägenheter i Borås. Lediga hyresrätter återfinns på deras hemsida.
www.olofssonfastigheter.se
033 - 12 55 40

Ullsaxen
Intresseanmälan för hyresrätt lämnas på Ullsaxens hemsida. Ullsaxen har cirka 15 bostadsfastigheter i Borås.
www.ullsaxen.se
033-135260

Weland Fastigheter
Cirka 1500 meter från centrala Borås, i området övre Norrmalm, har Weland Fastigheter ett antal hyresfastigheter. Totalt bestånd överstiger 500 hyresrätter.
www.welandfastigheter.se
033-23 64 80

Willhem Fastigheter
Privat hyresvärd som ägs av första AP-fonden. Över hela Sverige har Willhem 11 000 hyreslägenheter, några av dessa återfinns i Borås. Willhem visar lediga lägenheter på sin hemsida.
www.willhem.se
031-788 70 00

Västerstaden
Lägenheter som är lediga presenteras på Västerstadens webbplats.
www.vasterstaden.se
031-800 780